Maxsulotlarga sanitariya-epidemiologik xulosa berish

Sog’liqni saqlash vazirligi,

«O‘zstandart» agentligining

2005 yil 30 sentyabrdagi

01-1/54, 1-son qarori bilan

TASDIKLANGAN

Ozik-ovqat maxsulotlariga, ularni ishlab chiqarish

vositalariga va xalq iste’moli mollariga gigienik

sertifikat berish tartibi to‘grisida

YO‘RIQNOMA

Muqaddima

I. Umumiy kism

II. Gigienik
sertifikatlashtirishni o‘tkazish tartibi

III. Yakunlovchi qoidalar

1-ilova.
Ariza

2-ilova.
Sanitariya tekshiruvi Dalolatnomasi

3-ilova.
Maxsulotlardan namuna olish Dalolatnomasi

4-ilova.
Maxsulotlardan olingan namunalarni

tekshirish
Bayonnomasi

5-ilova.
Gigiena Sertifikati

Mazkur Yo‘riqnoma O‘zbekiston Respublikasining «Davlat sanitariya nazorati to‘grisida», «Maxsulotlar va xizmatlarni sertifikatlash to‘grisida», «Ozik-ovkat maxulotlarining sifati va xavfsizligi to‘grisida», «Radiatsion xavfsizlik to‘grisida»gi qonunlari xamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2004 yil 6iyuldagi 318-sonli qaroriga muvofik normativ xujjatlarida gigienik normalar va talablar mavjud bo‘lgan respublika xududida ishlab chikariladigan va uning
xududiga olib kiriladigan maxsulotlarga (quyida — maxsulotlar) gigienik sertifikat(xulosa)larini berish tartibini belgilaydi.

I. UMUMIY QISM

1. Gigienik sertifikat — maxsulotlarning normativ
xujjatlarida belgilangan gigienik normalar va talablarga, shuningdek, amaldagi
sanitariya normalari va koidalariga mos ekanligini tasdiklaydigan іujjat.

2. Gigienik sertifikat normativ xujjatlarda gigienik
normalar va talablar mavjud bo‘lgan maxsulotlarga beriladi.

3. Gigienik sertifikat berish uchun maxsulot ekspertizasi
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2004 yil 6 iyuldagi 318-sonli
karori bilan tasdiklangan «Maxsulotlarni sertifikatlashtirish tartibi
to‘grisida»gi nizomda belgilanganidan oshmagan mikdorlarda ariza beruvchi
mablaglari xisobiga o‘tkaziladi.

4. Maxsulotlar ekspertizasi normativ xujjatlarida
gigienik normalar va talablar mavjud bo‘lgan:

yangi maxsulotlarni ishlab chikarish yo‘lga ko‘yilganda;

ishlab chikarilayotgan maxsulot tarkibi o‘zgarganda;

maxsulotlarni ishlab chikarish texnologik jarayonining
konstruktsiyalari, komplektatsiyalari o‘zgarganda;

tajriba uchun ishlab chikarilgan maxsulotlarga;

respublika xududiga olib kiriladigan ozik-ovkat
maxsulotlari, ishlab chikarish vositalari va xalk iste’moli mollariga;

maxsulot ishlab chikarish uchun berilgan gigienik
sertifikatining yaroklilik muddati tugaganda o‘tkaziladi.

5. Maxsulotlarning gigienik ko‘rsatkichlarini aniklash uchun
sinovlar fakat xududiy Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati markazining
(kuyida — DSENM) O‘zbekiston Respublikasi Milliy akkreditatsiya tizimida
akkreditatsiyadan o‘tgan sinov laboratoriyalarida (kuyida — laboratoriya),
akkreditatsiya soxasiga muvofik amalga oshiriladi.

6. Bir-birini takrorlovchi sinovlar o‘tkazilishining oldini
olish maksadida DSENMlarning akkreditatsiya kilingan laboratoriyalari boshka
akkreditatsiya kilingan DSENMlarning laboratoriyalar sinov natijalarini tan
olishlari lozim.

II.
GIGIENIK SERTIFIKATLAShTIRIShNI

O‘TKAZISh TARTIBI

7. Maxsulotlarni gigienik sertifikatlashtirish
kuyidagilarni o‘z ichiga oladi:

arizani kabul kilish;

arizaga ilova kilingan xujjatlarni o‘rganish;

maxsulot ekspertizasi rejasini tuzish;

gigienik sertifikat berish ishlari uchun shartnoma tuzish;

ishlab chikarish ob’ektida sanitariya tekshiruvi o‘tkazish va
laboratoriya sinovlari uchun maxsulotlarning namunalarini olish;

laboratoriya sinovlarini o‘tkazish;

gigienik sertifikatni berish.

§-1. Arizani kabul kilish, xujjatlarni o‘rganish

va maxsulot ekspertizasi rejasini tuzish

8. Gigienik sertifikatlashtirish o‘tkazilishi uchun ariza
beruvchi xududiy DSENM Bosh vrachi nomiga mazkur Yo‘riknomaning 1-ilovasida
keltirilgan shaklda ariza bilan murojaat kiladi.

9. Arizaga ishlab chikariladigan maxsulotga normativ
xujjatning (Davlatlararo standart — DS, O‘zbekiston Respublikasi Davlat
standarti — OzDSt, Texnik shartlar — TSh; ishlab
chikariladigan ozik-ovkat maxsulotlari uchun — O‘zbekiston Respublikasi Soglikni
saklash vazirligi bilan kelishilgan texnologik yo‘riknoma va retseptura) nusxasi
ilova kilinadi.

Chetdan olib kelinadigan maxsulotga gigienik sertifikat
olish uchun ko‘shimcha ravishda:

O‘zbekiston Respublikasining bojxona xududiga kelganlik
to‘grisidagi belgi ko‘yilgan xolda tovarga ilova kilinadigan xujjatlarning
(tovar-transport yuk xati, invoys, schyot-faktura) nusxalari;

ishlab chikaruvchining kelib chikish mamlakati sertifikati
(tovarning kelib chikishi to‘grisida ishonchli ma’lumot mavjud bo‘lmagan takdirda)
nusxalari takdim etiladi.

10. Gigienik sertifikat berish bo‘yicha ariza kelib
tushgan kuni ijro uchun xududiy DSENM bosh vrachi imzo(viza)si bilanxo‘jalik xisobida faoliyat yurituvchi Gigienik sertifikat berish bilan
shugullanuvchi bo‘lim (bo‘linma) mudiriga beriladi.

11. Bo‘lim (bo‘linma) mudiri soxa mutaxassislari —
ovkatlanish gigienasi, meіnat gigienasi, kommunal gigiena, bolalar va o‘smirlar
gigienasi bo‘limlari va boshka bo‘lim vrach-mutaxassislari bilan birgalikda ariza
xamda unga ilova kilingan xujjatlarni o‘rganib chikadi.

Agarda xujjatlar to‘lik xolda takdim kilingan bo‘lsa,
maxsulotlarning turiga karab, ekspertiza rejasi (namunalar olish, ishlab chikarish
ob’ektini tekshirish, laboratoriya (sanitariya-kimyoviy, bakteriologik, radiologik,
toksikologik) sinovlari o‘tkazish tuziladi va gigienik sertifikatlashtirishni
o‘tkazishga mas’ul bo‘lgan sanitariya vrachi tayinlanadi.

Maxsulot ekspertizasi rejasi tuzilganidan keyin ariza
beruvchi bilan gigienik ekspertiza o‘tkazish va gigienik sertifikat berish
to‘grisida shartnoma imzolanadi.

Maxsulotni ishlab chikaruvchi bilan tuziladigan shartnomada
maxsulotning normativ xujjatlarida ko‘rsatilgan xavfsizlik ko‘rsatkichlariga mosligini
davriy ravishda (tez buziluvchi ozik-ovkat maxsulotlari uchun xar chorakda, kolgan
ozik-ovkat va xalk iste’moli mollariga (olti oyda bir marta va x.k.) aniklash
uchun laboratoriya sinovlari o‘tkazish bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatilishi nazarda
tutilishi mumkin.

12. Xujjatlar to‘lik xolda takdim kilinmagan takdirda
xududiy DSENM tomonidan ikki kunlik muddat ichida ariza beruvchiga konunchilikning
anik normalari ko‘rsatilgan xolda gigienik sertifikat berish rad etilganligi
to‘grisida yozma shaklda ma’lum kilinadi.

13. Ilgari sertifikatlanmagan (sinalmagan) maxsus
ko‘llaniladigan biologik aktiv moddalar yoki ozik-ovkat xom ashyosi va ozik-ovkat
maxsulotlari ishlab chikarish texnologiyalarining ozik-ovkat ko‘shimchalari ko‘llash
bilan boglik ishlab chikarishni tashkil etishda yoki maxsulotlarni chetdan keltirishda
xududiy DSENM tegishli ruxsatnoma olish uchun O‘zbekiston Respublikasi Bosh Davlat
sanitariya vrachiga murojaat kiladi. O‘zbekiston Respublikasi Bosh Davlat sanitariya
vrachi tomonidan ruxsatnoma berish uch ish kunidan ortik bo‘lmagan muddatda amalga
oshiriladi.

Ruxsatnoma berilgan maxsulot O‘zbekiston Respublikasi
Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati Departamenti tomonidan yuritiladigan
maxsulotlar reestriga kiritiladi (xamda ruxsatnoma ro‘yxatdan o‘tkaziladi).
O‘zbekiston Respublikasi Soglikni saklash vazirligi ro‘yxatga olingan maxsulotlar
reestri xar chorakda Respublika DSENM orkali xududiy DSENM raxbarlariga
etkaziladi.

14. Maxsulot kelib chikishiga ko‘ra, xayvonot yoki o‘simlik
dunyosiga tegishli bo‘lgan takdirda, mas’ul sanitariya vrachi xujjatlar olingan
sanadan keyingi kundan kechikmay, veterinariya yoki fitosanitariya xulosasi berish
bo‘yicha vakolatli organlarga murojaat kiladi.

15. Veterinariya yoki fitosanitariya xulosasi davlat
veterinariya nazoratining tuman (shaxar) organlari yoki o‘simliklar karantini
bo‘yicha davlat xizmati organlari tomonidan beriladi.

16. Davlat veterinariya nazorati organi yigirma kungacha
bo‘lgan muddat bilan belgilangan tartibda ajratib ko‘yish-cheklash tadbirlarini
(karantin) belgilashi mumkin. Bunda veterinariya xulosasi berish tartiboti
karantin muddati tamom bo‘lgunga kadar to‘xtatib turiladi. Veterinariya yoki
fitosanitariya xulosasini tayyorlash va berish muddati uch ish kunidan oshmasligi
kerak.

17. Tadbirkorlik faoliyati sub’ektlari tegishli xulosalar
olish uchun veterinariya va fitosanitariya nazorati organlariga mustakil ravishda
murojaat kilishga xaklidir.

§-2. Ishlab chiєarish ob’ektini sanitariya tekshiruvidan

o‘tkazish va maxsulotlardan namunalar olish

18. Takdim etilgan xujjatlar o‘rganib chikilgandan keyin
mas’ul sanitariya vrachi tomonidan belgilangan tartibda ishlab chikarish ob’ektini
tekshirish va/yoki laboratoriya sinovlari uchun namunalar olish maksadida joyning
o‘ziga boriladi.

19. Maxsulotlarga gigienik sertifikat berish ularni ishlab
chikarish texnik uskunalariga gigienik sertifikat olishni talab kilgan xollarda
avval texnik uskunalarga gigienik sertifikat olinishi lozim.

Buning uchun mas’ul sanitariya vrachi tomonidan laboratoriya
mutaxassisi bilan birgalikda ishlab chikarish korxonasidagi texnik uskunalardan
surtmalar olinadi xamda ikki nusxada mazkur Yo‘riknomaning 2-ilovasida keltirilgan
shaklda sanitariya tekshiruvi dalolatnomasi rasmiylashtiriladi. Dalolatnoma mas’ul
sanitariya vrachi, laboratoriya mutaxassisi va maxsulot egasi yoki uning vakili
tomonidan imzolanib, uning bir nusxasi maxsulot egasi yoki uning vakiliga
beriladi.

Surtmalar texnik uskunaning bevosita maxsulotga tegib
turadigan joyidan olinadi.

Texnologik uskunadan olingan surtmalar laboratoriyaga
topshiriladi.

20. Respublikada ishlab chikariladigan maxsulotlarga
gigienik sertifikat olish uchun maxsulotlarning namunaviy partiyasi ishlab
chikariladi.

21. Maxsulot ekspertizasi o‘tkazilishida maxsulot bo‘yicha
takdim etilgan xujjatlarning maxsulotlarga muvofikligi takkoslanadi.

Shuningdek, maxsulotlarni tashishda ko‘llaniladigan transport
vositasining sanitariya xolati, maxsulotlarni saklash sharoitlariga baxo beriladi.

22. Maxsulot idishlari, o‘rov materiallarining xolati
bo‘yicha kuyidagilar o‘rganiladi:

nomi, shifri, navi, TIF TN kodi;

maxsulot ishlab chikaruvchining nomi;

iste’molga yaroklilik va ishlab chikarilgan muddati
(yaroklilik muddati tugagan maxsulotlar ekspertizadan o‘tkazilmaydi);

normativ xujjat(lar)ning ro‘yxat rakamlari;

maxsulotlarni saklash sharoiti, buzilish alomatlari,
ifloslanganligi, begona xidlarning bor yoki yo‘kligi;

maxsulot shisha idishlarda bo‘lsa, ularning berkligi;

ozik-ovkat maxsulotlarini tashish, kadoklash materiallari,
yordamchi materiallar xavfsizlik ko‘rsatkichlarining sanitariya koida va me’yorlari
talablariga javob berishi.

23. Maxsulotlarning sifatiga shubxa tugilmagan
takdirdagina ularning mazasi totib ko‘rilishi mumkin.

24. Ishlab chikarish korxonasini yoki respublika xududiga
olib kirilayotgan maxsulotlarning sanitariya tekshiruvi natijalari bo‘yicha ikki
nusxada mazkur Yo‘riknomaning 2-ilovasida keltirilgan shaklda korxona sanitariya
tekshiruvi dalolatnomasi tuziladi. Dalolatnoma mas’ul sanitariya vrachi va
maxsulot egasi yoki uning vakili tomonidan imzolanib, uning bir nusxasi maxsulot
egasi yoki uning vakiliga beriladi.

25. Mas’ul sanitariya vrachi maxsulot namunasini
bakteriologik, toksikologik, kimyoviy xamda radiologik sinovlari uchun normativ
xujjatlarda belgilangan mikdorda oladi va ikki nusxada mazkur Yo‘riknomaning
3-ilovasida keltirilgan shaklda namuna olish dalolatnomasi tuzadi. Dalolatnoma
sanitariya vrachi va maxsulot egasi yoki uning vakili tomonidan imzolanadi. Uning
bir nusxasi maxsulot egasi yoki uning vakiliga beriladi.

26. Namunalar toza idishga joylanadi, markalanadi,
surguchlanadi va mas’ul sanitariya vrachi tomonidan namuna olinganligi to‘grisidagi
dalolatnomaning bir nusxasi bilan akkreditatsiyadan o‘tgan DSENM laboratoriyasiga
takdim kilinadi. Bakteriologik sinovlar uchun olingan namunalar sterillangan
idishda yoki original o‘ramda jo‘natiladi.

27. Olingan namunalar maxsulot partiyasini to‘lik ravishda
aks ettirishi lozim.

28. Turi bir xil, navi va nomlanishi bir xil, bir smenada
ishlab chikarilgan va texnologik jixatdan bir xil ishlovdan o‘tgan maxsulot bir xil
partiya xisoblanadi.

Bitta ishlab chikarish ob’ektida tayyorlangan, ma’lum xajm va
ogirlikdagi, bir xil yuk xati va sifat sertifikatiga ega bo‘lgan maxsulot bir xil
yuk partiyasi xisoblanadi.

§-3. Laboratoriya sinovlari o‘tkazish tartibi

29. Laboratoriyaga keltirilgan namunalar maxsus jurnalda
kayd etiladi va ular bo‘yicha sinovlar boshlanadi.

30. Maxsulotlar bo‘yicha normativ xujjatlarida belgilangan
talablardan kelib chikkan xolda sanitariya-gigienik, bakteriologik, toksikologik,
radiologik sinovlari o‘tkaziladi.

31. Maxsulotlarning xavfsizlik ko‘rsatkichlari sanitariya
norma va koidalarida xamda boshka normativ xujjatlarda ko‘rsatilgan usullar
bo‘yicha aniklanadi.

32. Tez buziluvchi maxsulotlardan olingan namuna bo‘yicha 4
soatlik muddat ichida sinov boshlanishi lozim.

33. Maxsulotlarni sinashning anik muddati sinovlarning
tegishli usullari uchun normativ xujjatlarda nazarda tutilgan muddatlarga karab
belgilanadi.

34. Saklash muddati turgun bo‘lgan maxsulotlar
laboratoriyada 10 kun muddatgacha saklanadi. Tekshiruv natijasida maxsulot
tarkibida zararli yoki zaxarli moddalar aniklangan takdirda (ruxsat etilgan
normativ talablardan oshganligi aniklanganda) maxsulot namunalari sinov
natijalari berilgandan so‘ng 20 kun mobaynida saklanadi.

35. Namuna koldiklari sinov natijalari berilgungacha
saklanib, so‘ng laboratoriya mudiri ruxsati bilan belgilangan tartibda yo‘k
kilinadi.

Texnologik asbob-uskuna, xalk iste’moli buyumlari,
xususiyatini yo‘kotmagan kimmatbaxo buyumlar maxsulot egasiga xujjat asosida
kaytariladi. Tekshirilgan ozik-ovkat namunalarining koldigi maxsulot egasiga
kaytarilmaydi.

Namunani topshirish yoki yo‘k kilish to‘xrisida ikki nusxada
dalolatnoma tuziladi.

36. Maxsulot namunalarining laboratoriyadagi sinov
natijalari mazkur Yo‘riknomaning 4-ilovasida keltirilgan bayonnoma shaklida
rasmiylashtiriladi xamda mas’ul sanitariya vrachi va ariza beruvchiga takdim
kilinadi.

37. O‘tkazilgan sinovlarning, laboratoriya tekshiruvlarining
xakkoniyligi va sifatliligiga laboratoriya javobgar xisoblanadi

38. Sinov bayonnomasi maxsulot namunasigagina taallukli.

39. Mas’ul sanitariya vrachi takdim kilingan laboratoriya
sinov natijalariga asosan mazkur sinov bayonnomasiga o‘z xulosasini yozadi. Xulosa
maxsulotlarni ishlab chikarishga yoki olib kirilayotgan maxsulotlarning partiyasiga
beriladi.

40. Laboratoriya sinov bayonnomasi, namuna olish
dalolatnomasi, sanitariya tekshiruvi dalolatnomalari bilan birgalikda mas’ul
sanitariya vrachi tomonidan xo‘jalik xisobida faoliyat yurituvchi Gigienik sertifikat
berish bilan shugullanuvchi bo‘lim (bo‘linma) mudiriga takdim etiladi xamda xududiy
DSENM bosh vrachi tomonidan tasdiklanadi.

41. Laboratoriya sinovlarining salbiy natijalari gigienik
sertifikat berishni rad etish uchun asos xisoblanadi, bu xakda konunchilikning anik
normalari ko‘rsatilgan xolda ariza beruvchiga yozma shaklda ma’lum kilinadi.

§-4. Maxsulotlarning toksikologik

sinovdan o‘tkazish xususiyatlari

42. Kuyidagi maxsulotlarga va materiallarga toksikologik
sinovlar o‘tkaziladi:

kundalik turmushda ishlatiladigan kimyoviy vositalar (lak,
bo‘yok, elim, erituvchi suyuklik, yuvish vositasi va boshkalar);

polimer va sintetik materiallardan tayyorlangan kurilish va
inshoot materiallari (polimer materiallar, o‘rov materiallari, uy-ro‘zgor
buyumlari, sopol va keramika buyumlari);

kundalik turmushda foydalaniladigan uy-ro‘zgor buyumlari;

polimer va sintetik materiallar, plastmassalar va ulardan
ishlangan buyumlar;

kauchuk va rezina buyumlari;

elimlangan fanera, fanerlangan yogoch panel va yogoch
katlamlaridan yasalgan xamda shunga o‘xshash materiallar;

xojatxona kogozi, salfetkalar, sochik, dasturxon va boshka
uy-ro‘zgor, sanitariya-gigiena maksadlari uchun ishlatiladigan kogoz turlari, paxta
va tsellyulozadan tayyorlangan maxsulotlar, kogozdan ishlangan idishlar;

to‘kima va to‘kimachilik maxsulotlari (bolalar
assortimenti);

poyabzal, bosh kiyimlar (bolalar assortimenti);

sopol buyumlar;

shisha va undan tayyorlangan buyumlar;

mis va undan ishlangan buyumlar;

alyuminiy va undan ishlangan buyumlar.

43. Toksikologik sinov namunani kabul kilish; namunani
tekshirishga tayyorlash; birlamchi ishlov berish; material yoki maxsulotning
fizik-kimyoviy xususiyatlarini aniklash; zaxarlilik yoki xavfsizlik ko‘rsatkichlarini
aniklash boskichlarida o‘tkaziladi.

44. Toksikologik-gigienik sinovlarni o‘tkazish normativ
xujjatlarda bayon etilgan usullar asosida olib borilishi lozim.

45. Laboratoriya sinov natijalari toksikologik xulosa
tarzida toksikologiya bo‘limi mutaxassislari tomonidan yozilib, bo‘lim mudiri
imzosi bilan sanitariya vrachiga takdim kilinadi.

46. Material yoki maіsulotlarni ishlab chiєarish va ulardan
foydalanish yoki ularning єo‘llanilishini amalga oshirish sharoitlariga oid masalalar
sanitariya vrachlari va toksikologiya bo‘lim xodimlari іamkorligida іal єilinishi
lozim.

47. Yangi, o‘rganilmagan va єayta sintezlangan kimyoviy
moddalar bo‘yicha єuyidagicha toksikologik ekspertiza o‘tkazilishi kerak:

kimyoviy moddalarni laboratoriya іayvonlarida (oє kalamush,
oє sichєon, єuyon, dengiz cho‘chєachasi) tajriba asosida o‘tkir zaіarlilik darajasini
aniєlash-oshєozon orєali moddani yuborish usuli bilan o‘limga olib keluvchi o‘rtacha
dozani (LD50) aniєlash;

moddalarning terida o‘zgarishlar keltirib chiєarish
xususiyatlarini aniєlash;

moddalarning teri orєali so‘rilish darajasini aniєlash;

moddalarning kumulyativ xususiyatlarini o‘rganish (funktsional
yoki moddiy).

48. Barcha olingan natijalar bo‘yicha o‘rganilgan moddaning
zaіarlilik darajasini aniєlash lozim.

§-5. Gigienik sertifikatni

rasmiylashtirish va berish tartibi

49. Mas’ul sanitariya vrachi tomonidan maіsulotlarning
ekspertizasi natijalarini taіlil єilib, sanitariya-gigienik, bakteriologik,
toksikologik, radiologik xavfsizlik me’yorlari talab darajasida ekanligini
asoslagan іolda mazkur Yo‘riєnomaning 5-ilovasida keltirilgan shaklda gigienik
sertifikat rasmiylashtiriladi. Bunda maіsulotning inson salomatligi va
atrof-muіitga zararsizligi, xavfsizligi kafolatlanadi.

Gigienik sertifikat іududiy DSENM Bosh vrachi imzosi va
ushbu muassasaning muіri bilan tasdiєlangan іolda beriladi, unga sinovlar
bayonnomasi nusxalari ilova єilinadi.

Agar gigienik sertifikatlashtirish bilan bir vaєtda
maіsulotning fitosanitariya yoki veterinariya normalari va єoidalariga muvofiєligi
sinovdan o‘tkazilgan taєdirda, ariza beruvchiga tegishlicha fitosanitariya
sertifikati yoki veterinariya xulosasi іam beriladi.

50. Fitosanitariya sertifikati yoki veterinariya xulosasi
olinishi іisobga olingan іolda maіsulotlarga gigienik sertifikatni berish muddati
14 ish kunidan oshmasligi kerak. Bunday іollarda іududiy DSENM Bosh vrachi
arizachini gigienik sertifikatini berish muddati uzayganligi іaєida
asoslantirilgan іolda yozma shaklda xabardor єilishi kerak.

51. Ishlab chiєarilayotgan maіsulotlarga gigienik sertifikat
3 yil muddatga, olib kiriladigan maіsulotlarga esa, o‘sha partiyaning o‘zigagina
yaroєlilik muddati tugagunga єadar beriladi.

52. Gigienik sertifikat nusxasi ariza, shartnoma, birlamchi
іujjatlar, sanitariya tekshiruvi va namuna olish dalolatnomalari, laboratoriya
sinovi bayonnomalari bilan birgalikda 3 yilgacha muddatga, olib kiriladigan
maіsulotlarga esa berilgan gigienik sertifikatining yaroєlilik muddati tugagunga
єadar arxivda saєlanadi.

III.
YAKUNLOVCHI QOIDALAR

53. Ariza beruvchi gigienik sertifikat yoxud fitosanitariya
va veterinariya xulosalari berishning rad etilganligi yuzasidan belgilangan
tartibda shikoyat єilishi mumkin.

54. Mazkur yo‘riєnoma O‘zbekiston Respublikasi Єishloє va
suv xo‘jaligi vazirligi, Davlat mulki єo‘mitasi, O‘zbekiston Respublikasi Savdo
sanoat palatasi, Єishloє va suv xo‘jaligi vazirligi Davlat veterinariya Bosh
boshєarmasi, Єishloє va suv xo‘jaligi vazirligi o‘simliklar karantini Bosh Davlat
inspektsiyasi bilan kelishilgan.